Friday, December 28, 2018

Студентска револуција 1968. у свету и код нас (Нови Пламен, 27.12.2018)

Последњи велики револуционарни талас инспирисан Марксовим учењем, али и идејама и праксом неких других, тада савремених револуционара и филозофа револуције (Мао Це Тунг, Хо Ши Мин, Че Гевара, Херберт Маркузе итд.) запљуснуо је свет пре 50 година. Покренуте енергијом друштвено радикалне и борбене омладине, побуне су се низале на свим меридијанима света, од САД и Мексика, преко Француске и Немачке, до Јапана и чак Пакистана (поред многих других земаља). Та 1968. протекла је у наизлед апсурдној студентској пароли и захтеву: „Будимо реални, тражимо немогуће!“.


Али, апсурда није било. Оно што се до тада чинило немогућим, радикална промена постојећег капиталистичког поретка, била је тада реална могућност. Како би рекао Сартр, власт се ваљала улицама, и требало је само сагнути се и узети је у своје руке. А да није реч о обичном преузимању власти, простој промени унутар постојећег поретка, сведочи један други поклич из тог револуционарног времена: „Машта на власти!“ На власт је, дакле, требало поставити саму машту, саму утопију једног слободног и праведног друштва у коме се, како пева Интернационала, „сав свет из темеља мења“ и „ми нисмо ништа, а бићемо све“. Учесници ’68. веровали су да се свет може битно променити на боље, егалитаризовати и хуманизовати, и да је тај преокрет тренутно на делу, ношен снагом њиховог и покрета „презрених на свету“ који преузимају друштвену власт широм планете.

Цео текст на: http://www.noviplamen.net/glavna/studentska-revolucija-1968-u-svetu-i-kod-nas/